Rynek drobiu

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Rynek drobiu

Drób to potoczne określenie dla udomowionych ptaków, takich jak kurczaki i kury, indyki, perliczki, przepiórki, a także gęsi i kaczki oraz gołębie i strusie. Większość z nich hodujemy głównie ze względu na mięso i jaja, choć wykorzystujemy także ich pióra oraz nawóz. W sensie kulinarnym do drobiu zaliczamy także potrawy z dzikich ptaków, w tym także bażantów i kuropatw.

O popularności drobiu w naszym życiu i diecie decydują m.in. powszechność hodowli, niska kaloryczność i zawartość tłuszczu oraz stosunkowo niska cena. Wszystkie te cechy sprawiają, że mięso drobiowe jest, i z pewnością pozostanie przez najbliższą dekadę, najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie. Wg prognoz OECD i FAO do roku 2031 światowa produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o kolejne 16% tj. do ok. 154 mln ton, a udział drobiu w światowej konsumpcji mięsa wzrośnie do ok. 47%.

Światowa konsumpcja drobiu

Dominujący udział w światowym rynku drobiu ma mięso z kurczaków. Jego produkcja w 2022 osiągnęła ok. 122 mln ton, a największymi producentami były Stany Zjednoczone (17% światowej produkcji), Chiny (12%), Brazylia (11%) oraz Unia Europejska (ok. 8%). Światowe spożycie drobiu w roku 2022 wyniosło w przeliczeniu na mieszkańca nieco ponad 15 kg, a największymi jego konsumentami byli konsumenci w Izraelu (ok. 64 kg na osobę), Peru (52 kg) i USA (51 kg). Jako tańsza alternatywna dla innych rodzajów mięsa pozostaje ono także ważne w diecie mieszkańców wysokozaludnionych krajów rozwijających się takich jak Malezja (48 kg), Chiny (14 kg), Indonezja (13 kg), Pakistan (8 kg) czy Indie (3 kg). W krajach UE spożywa się średnio ok. 24 kg mięsa drobiowego, a w Polsce ok. 27 kg.

Produkcja i ceny

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie (ok. 20% unijnej produkcji mięsa i podrobów) oraz drugim jego eksporterem w handlu wewnątrzunijnym. W 2022 roku wyprodukowaliśmy ok. 3,1 mln ton mięsa drobiowego (tj. o 5% więcej niż w roku poprzednim), zaś w roku bieżącym produkcja będzie wyższa i wyniesie ok. 3,2 mln ton. Równocześnie przewidywany jest wzrost zużycia krajowego z 1,59 mln ton w roku poprzednim do 1,61 mln ton w roku bieżącym. Pozostała część produkcji (ok.1,64 mln ton) o wartości ok. 3,2 mld Euro przeznaczona jest na eksport, głównie na rynek UE.

Rynek drobiu charakteryzuje się dużą zmiennością podaży i popytu. W tym kontekście rozwój epidemii grypy ptaków zarówno w Polsce jak i na rynkach światowych jest jednym z ważniejszych czynników cenotwórczych. Duże znaczenie ma także opłacalność produkcji dla której podstawowym wyznacznikiem są koszty pasz. W latach 2021-2022 ceny drobiu na rynku polskim dynamicznie wzrosły. Powodem była sezonowość występowania ptasiej grypy, wzrost popytu na mięso drobiowe, wynikające z rosnących cen innych gatunków mięsa, czy wzrost kosztów produkcji mający swoje źródło głównie w wysokiej inflacji. W konsekwencji cena detaliczna mięsa drobiowego w okresie grudzień 2022 w porównaniu do grudnia 2020 roku była wyższa o ok. 60%. Aktualny wzrost produkcji krajowej i na rynku UE, i obniżka kosztów produkcji oraz równolegle wysokie ceny mięsa czerwonego, mogą wywoływać presję na ceny na rynku wewnętrznym.

Handel zagraniczny

Podstawowym rynkiem eksportowym dla mięsa drobiowego produkowanego w Polsce jest rynek Niemiec (ok. 18% wolumenu eksportu i ok. 23 % wartości eksportu ogółem), oraz rynki Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji (udział każdego z rynków to ok. 9-14% wolumenu i wartości eksportu). W imporcie dominującym kierunkiem jest obecnie Ukraina (39% wartości importu ogółem) oraz Niemcy (26%), przy czym w latach poprzednich kolejność była odwrotna. Saldo obrotów handlowych mięsem drobiowym, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, jest wysoce dodatnie. Jest to możliwe dzięki wysokiej konkurencyjności branży drobiarskiej w Polsce w relacji do innych państw. Polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w UE. Równocześnie Polska od wielu lat pozostaje importerem netto drobiu żywego i piskląt do dalszej hodowli.

Handel zagraniczny drobiem

 

Struktura geograficzna wartości handlu zagranicznego w 2022 roku (w %)


Ceny na rynku drobiu w Polsce 

  •  
Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content