Produkcja zwierzęca Dodatek ziół i preparatów ziołowych w żywieniu zwierząt gospodarskich 21 września 2023

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich

Od połowy października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelewa rolnikom zaliczki na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. W tym roku wnioski o dopłaty złożyło ponad 1,2 mln rolników.

W 2023 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło łącznie 1,24 mln gospodarstw. Na płatności bezpośrednie za 2023 rok zostało zarezerwowane niemal 17 mld złotych. W ciągu czterech pierwszych dni wypłacania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych ARiMR przelała na konta rolników niemal 1,13 mld złotych, z czego:

 •  926,4 mln zł to zaliczki płatności bezpośrednich, które otrzymało ponad 215 tys. rolników;
 • 203 mln zł to zaliczki płatności z tytułu ONW, które zostały wysłane do 168 tys. gospodarstw.

Agencja będzie wypłacać zaliczki w wysokości do 70% płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego oraz w wysokości do 85% na poczet płatności obszarowych.

– Zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, także ci wytypowani do kontroli na miejscu – podkreślają urzędnicy ARiMR.

Jakie są stawki płatności bezpośrednich?

Poniżej prezentujemy stawki poszczególnych płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023 określone przez ministra rolnictwa:

 • podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) – 502,35 zł/ha;
 • uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) – 180,96 zł/ha;
 • uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) – 280,33 zł/ha;
 • płatność do bydła  – 343,46 zł/szt.;
 • płatność do krów  – 439,41 zł/szt.;
 • płatność do owiec  – 116,44 zł/szt.;
 • płatność do kóz  – 47,84 zł/szt.;
 • płatność do roślin strączkowych na nasiona  – 823,91 zł/ha;
 • płatność do roślin pastewnych – 471,53 zł/ha;
 • płatność do chmielu – 1 985,54 zł/ha;
 • płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 501,05 zł/ha;
 • płatność do buraków cukrowych – 1 391,96 zł/ha;
 • płatność do pomidorów – 2 047,34 zł/ha;
 • płatność do truskawek – 1 237,42 zł/ha;
 • płatność do lnu – 463,10 zł/ha;
 • płatność do konopi włóknistych – 134,35 zł/ha;
 • płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia – 3,08 zł/kg;
 • płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe –  3,08 zł/kg
 • uzupełniająca płatność podstawowa – 77,97 zł/ha.

Wciąż nie znamy stawek do ekoschematów za 2023 rok

Chociaż realizacja zaliczek płatności bezpośrednich trwa już od kilku dni, to wciąż rolnicy nie wiedzą na jakie pieniądze mogą liczyć za realizacje poszczególnych ekoschematów.

W tym roku rolnicy mogli ubiegać się o płatności za realizację następujących ekoschematów:

 • dobrostan zwierząt;
 • obszary z roślinami miododajnymi;
 • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin;
 • biologiczna ochrona upraw;
 • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych;
 • rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:
  • ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt,
  • międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe,
  • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia,
  • zróżnicowana struktura upraw,
  • wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji,
  • stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
  • uproszczone systemy upraw,
  • wymieszanie słomy z glebą.

Dopłaty dla małych gospodarstw

W 2023 roku została wprowadzona także płatność dla małych gospodarstw potocznie nazywana dopłatą ryczałtową. Rolnicy, którzy zdecydowali się na tę formę pomocy otrzymują jedną dopłatę, która zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie, w tym dopłaty związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów. Jednak ta forma płatności była zarezerwowana wyłącznie dla rolników gospodarujących na gruntach o powierzchni od 1 do 5 ha.

Rolnik musi sprawdzić czy podał ARiMR odpowiedni rachunek bankowy

ARiMR także przypomina rolnikom, aby sprawdzili czy zgłoszony we wpisie do ewidencji producentów rolnych numer rachunku bankowego jest aktualny, gdyż to właśnie na nie ARiMR przelewa zaliczki.

Agencja będzie realizować wypłatę zaliczek do 30 listopada 2023 r. Od 1 grudnia rozpocznie wypłacać płatności końcowe.

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content