Panorama_Bezpieczny-Agrobiznes-3

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Nowa odsłona ubezpieczenia Bezpieczny Agrobiznes w TUW „TUW”

Agrobiznes stanowi istotny filar gospodarki wielu krajów, w tym także Polski. Przedsiębiorcy rolni, ze względu na specyfikę swojej działalności, są narażeni na liczne ryzyka. Zmiany klimatyczne, choroby zwierząt, zmiany cen surowców, a także szkody wynikające z sytuacji losowych, takich jak kradzież czy pożar, mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest posiadanie optymalnego zakresu ubezpieczenia, które jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym.

Od lipca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje przedsiębiorcom rolnym pakiet „Bezpieczny Agrobiznes” w nowej odsłonie. W część prac związanych z nową wersją produktu byli zaangażowani eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr hab., prof. UMK, Damian Walczak oraz dr Michał Ziemiak.

Zaktualizowana propozycja ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nie tylko budynki, zwierzęta gospodarskie i maszyny rolnicze, ale przede wszystkim pozwala zapewnić bezpieczeństwo i stabilność finansową przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, umożliwia kontynuowanie działalności biznesowej nawet w obliczu poważnych strat.

Dzięki nowej, zaktualizowanej ofercie skierowanej do przedsiębiorców rolnych, w TUW „TUW” można ubezpieczyć:

  • mienie użytkowane do prowadzenia działalności rolniczej i przetwórczej, np. budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, przedmioty i środki nietrwałe czy wartości pieniężne;  
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, np. szyby w oknach i drzwiach, oszklenia ścienne i dachowe czy oszklenie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • mienie w transporcie (cargo), np.: środki obrotowe (np. ziemiopłody), maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz zwierzęta gospodarskie;
  • sprzęt elektroniczny – od tzw. wszystkich ryzyk („All risk”);
  • odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem, które wykorzystywane jest np. do prowadzenia działalności. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony m.in. o OC: pracodawcy, najemcy, wynajmującego oraz za podwykonawców i produkt rolno-spożywczy;
  • ochronę prawną, co umożliwia prawną reprezentację osoby ubezpieczonej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
  • NNW – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy oraz podczas drogi do miejsca wykonywania pracy i z pracy zarówno przez osobę ubezpieczoną, jak i jej pracowników. A także podczas korzystania przez turystów z usług agroturystycznych, a w przypadku członków Kół Gospodyń Wiejskich podczas wszelkiej aktywności związanej z działalnością KGW, takiej jak: udział w spotkaniach, warsztatach, występach, targach czy wystawach.

Ubezpieczenie na miarę nowych wyzwań

Wśród zmian, które pojawiły się w pakiecie „Bezpieczny Agrobiznes”, znalazła się propozycja zupełnie nowego na rynku, innowacyjnego ubezpieczenia obejmującego ochroną działalność Kół Gospodyń Wiejskich, a także członkinie i członków KGW.

Dodatkowo właściciele zagród edukacyjnych mogą korzystać z ubezpieczenia przygotowanego przez TUW „TUW” specjalnie z myślą o organizatorach warsztatów przybliżających dzieciom, młodzieży i dorosłym życie na wsi. Często takie zajęcia odbywają się w gospodarstwach rolnych, gdzie nie jest trudno o wypadek. Posiadanie przez właścicieli zagród edukacyjnych odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej buduje zaufanie opiekunów i rodziców, którzy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie zajęć.

Szeroki zakres ochrony

Niezależnie od tego, czy ubezpieczeniu podlega małe gospodarstwo agroturystyczne czy duże przedsiębiorstwo przetwórstwa rolno-spożywczego, TUW „TUW” oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, który można elastycznie dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Ze szczegółami oferty ubezpieczenia „Bezpieczny Agrobiznes” można zapoznać na stronie internetowej Towarzystwa, a także kontaktując się z naszymi agentami lub odwiedzając placówkę terenową TUW „TUW”, gdzie można uzyskać pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia (adresy placówek terenowych znajdują się na stronie www.tuw.pl).

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content