Na jakich warunkach można starać się o płatności bezpośrednie fot Paweł Mikos TPR

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Na jakich warunkach można starać się o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok?

Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Jednak w tym roku zaszło wiele zmian we wnioskach o płatności. Na jakich warunkach można otrzymać dopłaty bezpośrednie?

Do 15 maja 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Jest to termin podstawowy, jednak Adam Nowak, wiceminister rolnictwa przyznał, że resort rozważa możliwość wydłużenia tego terminu ze względu na liczne zmiany jakie są wprowadzane w tegorocznej kampanii.

Płatność dla małych gospodarstw

Jedna z ważniejszych zmian to wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw. O tę formę dopłat będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo do 5 hektarów. Płatności dla małych gospodarstw mają zastąpić wszystkie inne dopłaty, w tym ekoschematy. Stawka tej płatności ma wynieść 225 euro/ha, czyli ok. 1000 zł do ha. W poprzednim roku o podobne płatności ubiegało się niespełna 200 tys. gospodarstw rolnych.

Żeby otrzymać płatność dla małych gospodarstw rolnik musi złożyć wniosek w podstawowym terminie (do 15 maja, chyba że termin zostanie przedłużony) na obecnie obowiązujących zasadach. Dopiero po wejściu w życie zmienionych przepisów będzie mógł zawnioskować o Płatność dla małych gospodarstw w formie zmiany złożonego wcześniej wniosku.

Kolejna zmian w dopłatach bezpośrednich w tym roku to zwolnienie gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości (GAEC).

Zmiany w GAEC 7 i 9

Jedną z bardziej znaczących zmian w tegorocznej kampanii naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie jest zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8) i wprowadzenie w to miejsce dobrowolnego ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”. Do tej pory obowiązek ugorowania dotyczył gospodarstw posiadających co najmniej 10 ha, jednak w poprzednim roku jeszcze nie obowiązywał.

Kolejna istotna zmiana dotyczy spełnienia warunków normy GAEC7, czyli dywersyfikacji upraw i zmianowania. Według zmian przygotowanych przez rząd wymogi normy GAEC 7 można spełnić na dwa sposoby:  wypełniając warunki zmianowania, albo spełniając warunek dywersyfikacji.

O jakie płatności można składać wniosek?

Podobnie jak w poprzednim roku, rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników.

Do tego można ubiegać się także o płatności związane z produkcją do zwierząt, w tym dopłaty do krów, do bydła, do owiec i do kóz. Rolnik może też złożyć wniosek o wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin, m.in. do buraków cukrowych, chmielu, pomidorów czy ziemniaków skrobiowych.

Dodatkowe dopłaty można również uzyskać realizując ekoschematy:

  • Obszary w roślinami miododajnymi,
  • Powadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • Biologiczna ochrona upraw,
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
  • Grunty wyłączone z produkcji,
  • Dobrostan zwierząt.

W ramach dopłat, jednak już ze wsparcie krajowego można otrzymać także uzupełniającą płatność podstawową oraz płatność niezwiązana do tytoniu. Oprócz dopłat bezpośrednich rolnicy mogą wnioskować m.in. o dopłaty z tytułu ONW oraz rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Jak złożyć wniosek o dopłaty?

Wniosek o płatności bezpośrednie można złożyć wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Jeżeli rolnik nie ma komputera lub ma problem z wypełnieniem wniosku, może liczyć na pomoc techniczną ze strony pracowników ARiMR. Pomoc zarówno techniczną, jak i merytoryczną można uzyskać także w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

 

 

 

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content