Jak ochronić gospodarstwo przed szkodami wilków fot pixabay

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Jak ochronić gospodarstwo przed szkodami wilków?

Ataki wilków w Polsce nasilają się. Rolnicy coraz częściej ponoszą straty będące efektem działalności drapieżników. W jaki sposób ochronić gospodarstwo przed tymi zwierzętami?

Status prawny wilka w Polsce

Lata 90. okazały się przełomowe dla wilków bytujących w Polsce. W roku 1995 wydano decyzję o wprowadzeniu częściowej ochrony tego drapieżnika, a już trzy lata później znowelizowano ustawę, rozszerzając zakaz polowań na terytorium całego państwa. Ponadto nadano wilkowi status gatunku priorytetowego i objęto go Konwencją Berneńską.

Działalność wilka na terenie Polski

Pod koniec lat 90., zanim wilki zostały objęte ochroną gatunkową, oceniano, że ich największe stada żyją w Puszczach: Kampinoskiej, Bolimowskiej, Goleniowskiej, Świętokrzyskiej, Lasach Zielonogórskich, Spalskich, Gorzowskich, Koszalińskich i Sudetach, Górach Stołowych, Izerach, na Kaszubach oraz na wybrzeżu Bałtyku. Nie da się jednak ukryć, że przez ponad 25 lat populacja wilka w Polsce zdecydowanie się powiększyła i teraz można je spotkać niemalże w każdym zakątku kraju, czego bolesne skutki odczuwają rolnicy.

Ataki wilków na bydło w Polsce

Ataki wilków na bydło w Polsce stały się codziennością dla wielu rolników, szczególnie tych, którzy wypasają stada na pastwisku przez cały rok. Znane są również przypadki, kiedy głodne drapieżniki wkraczały do budynków inwentarskich i zagryzały utrzymywane w nich zwierzęta. Wilki potrzebują pożywienia, którego brakuje w ich środowisku naturalnym ze względu na znaczący rozwój populacji. Drapieżniki coraz częściej zbliżają się do ludzkich siedlisk i coraz rzadziej obawiają się obecności człowieka w swoim otoczeniu.

Członkowie izb rolniczych w odpowiedzi na apele rolników z poszczególnych części Polski wielokrotnie apelowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie odstrzału wilków. Swoje obawy i straty poniesione w hodowli z powodu ataków drapieżnika na stada zgłaszali również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk, jednak bezskutecznie.

Jak ochronić gospodarstwo przed szkodami wilków?

Do podstawowych i najbardziej popularnych narzędzi ochrony przed wilkami należą pastuch elektryczny wielopasmowy, fladry i ogrodzenia z siatki. Pastuch elektryczny wielopasmowy jest rodzajem ogrodzenia, które należy zamontować w taki sposób, by uniemożliwiało drapieżnikowi przejście pod najniżej zawieszonym przewodem oraz przeskakiwanie nad całym ogrodzeniem. Aby temu zapobiec, najniższy przewód należy zamontować na wysokości od 10 do 20 cm nad ziemią, natomiast przewód, który ma drapieżnikowi uniemożliwić przeskakiwanie, powinien znajdować się na poziomie 1,3 m. Zalecane napięcie linii ogrodzenia powinno wynosić co najmniej 4500 V. Działanie urządzenia może zakłócać wzrastająca roślinność, którą należy przycinać. Wilki będą odstraszały silne impulsy elektryczne.

Fladry to po prostu cienki sznur lub taśma, na którym są naszyte wąskie kawałki materiału w kolorze czerwonym o wymiarach 10 × 60 cm. Wilki boją się powiewającego na wietrze materiału i dzięki temu nie przeskakują ogrodzenia. By fladry były skuteczne, należy je umieścić w odległości ok. 40-45 cm od siebie i rozwiesić na żerdziach wbitych wokół pastwiska w taki sposób, by dolne krawędzie materiału znajdowały się na poziomie ok. 15 cm nad powierzchnią gruntu. Najbardziej istotne jest to, by obszar oznaczony fladrami był zamknięty, bo tylko wówczas będzie działał w prawidłowy sposób.
Zamontowane we właściwy sposób ogrodzenie z siatki może skutecznie odstraszyć wilki. Powstała bariera powinna mieć wysokość równą minimum 2,50 m. Siatkę należy wkopać na głębokość równą minimum 0,5 m, co jest szczególnie ważne ze względu na to, że wilki sprawnie wykonują podkopy i mogą je zrobić również pod słabo zakotwiczoną siatką.

Poza powyższymi sposobami rolnicy mogą również przeciwdziałać atakom wilków, zaganiając zwierzęta na noc do budynków inwentarskich, płosząc drapieżniki lub zgłaszając konieczność ich odłowienia do zajmujących się tym instytucji.

Oprac. Justyna Czupryniak

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content