221-scaled

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

II edycja Forum Rolnictwa Regeneratywnego Bio_Reaction w Pierzchnie

W dniach 24-25 czerwca 2024 roku, na malowniczym terenie gospodarstwa Jagrol w Pierzchnie k. Kórnika, odbyło się II Międzynarodowe Forum Rolnictwa Regeneratywnego Bio_Reaction. Wydarzenie to przyciągnęło rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli firm branżowych, naukowców oraz liderów przemysłu, tworząc unikalną platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie rolnictwa regeneratywnego.

Organizatorem tego prestiżowego forum była Fundacja Terra Nostra, która włożyła wiele wysiłku, aby tegoroczna edycja była jeszcze bardziej udana niż poprzednia. I udało się – frekwencja przebiła zeszłoroczny rekord, przyciągając ponad 1500 uczestników, czyli dwukrotnie więcej niż w 2023 roku.

Uroczyste Otwarcie i Bogaty Program

Forum rozpoczęło się uroczystym otwarciem, które zainaugurowało dwudniowy cykl wykładów i paneli dyskusyjnych. Tematyka była niezwykle różnorodna, obejmując kluczowe aspekty rolnictwa regeneratywnego. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. zasobność gleby jako odpowiedzialność rolnika i gwarancja plonowania, historie sukcesów rolników stosujących metody regeneratywne, a także dylematy, czy rolnictwo regeneratywne to ewolucja, czy rewolucja.

Szczególną uwagę poświęcono rolnictwu węglowemu i jego potencjalnym korzyściom środowiskowym. Wiele dyskusji dotyczyło także innowacyjnych rozwiązań technologicznych i cyfrowych wspierających rolnictwo regeneratywne oraz wpływu systemów zrównoważonego łańcucha dostaw na decyzje zakupowe konsumentów.

Międzynarodowa Wymiana Wiedzy

Wydarzenie było również okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń. Przedstawiciele Nuffield International zaprezentowali najnowsze badania i praktyki stosowane na całym świecie, co pozwoliło uczestnikom forum na szerokie spojrzenie na rolnictwo regeneratywne.

EIT FOOD przedstawiło transformacyjny model współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rolnymi a przemysłem rolno-spożywczym, kładąc nacisk na innowacje jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju.

Nowe Technologie i Praktyczne Rozwiązania

Nie zabrakło również praktycznych rozwiązań i nowinek technologicznych. Wystawcy zaprezentowali najnowsze urządzenia i oprogramowanie wspierające rolnictwo regeneratywne, takie jak systemy monitorowania gleby, drony do analizy upraw czy zaawansowane narzędzia do zarządzania gospodarstwem.

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach i sesjach Q&A, gdzie eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami i odpowiadali na pytania rolników. Wymiana praktycznych wskazówek i dobrych praktyk była nieoceniona dla wszystkich obecnych.

Korzyści Społeczne i Środowiskowe

Forum Bio_Reaction nie tylko skupiło się na aspekcie technicznym rolnictwa regeneratywnego, ale również na jego wpływie społecznym i środowiskowym. Dyskutowano o tym, jak zrównoważone praktyki rolnicze mogą przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content