Panorama-2_Bezpieczny-rowerzysta

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Bezpieczny rowerzysta

Promienie wiosennego słońca zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu i przejażdżek rowerowych. Jazda na rowerze to nie tylko popularna forma rekreacji, ale także zdrowy i ekologiczny sposób transportu, który poprawia samopoczucie fizyczne i redukuje stres. Niestety czasem niesie ze sobą ryzyko niechcianych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak: kolizje i wypadki, upadki powodujące urazy ciała, potrącenia przechodniów. Dotkliwa bywa też utrata ulubionego roweru wskutek kradzieży. Warto zdecydowanie wcześniej podjąć działania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji i skorzystać z oferty ubezpieczeniowej „Bezpieczny Rowerzysta” w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Pakiet „Bezpieczny Rowerzysta” jest skierowany do właścicieli i użytkowników rowerów, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie: Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii.

TUW „TUW” w ramach pakietu „Bezpieczny Rowerzysta” oferuje:

„Casco roweru”, czyli ubezpieczenie roweru i przyczepki rowerowej od uszkodzenia lub zniszczenia podczas ich użytkowania. Jest to też ochrona ubezpieczeniowa od utraty roweru i przyczepki rowerowej na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży z terenu posesji lub innego ogólnodostępnego miejsca.
„OC rowerzysty”, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w sytuacjach, gdy kierujący rowerem uszkodzi ciało lub mienie innej osoby. Na przykład wtedy, gdy nieumyślnie spowoduje szkodę przejeżdżając zbyt blisko samochodu, wskutek czego zarysuje lakier mijanego pojazdu lub też doprowadzi do kolizji z innymi uczestnikami ruchu, którzy w związku z tym przykrym zdarzeniem doznają obrażeń ciała.
„NNW rowerzysty”, czyli ubezpieczenie rowerzystów od następstw nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy na rowerze i spowodowały uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej. Ten rodzaj ubezpieczenia umożliwia pokrycie kosztów związanych z powrotem do zdrowia, w tym: wizyt lekarskich, leczenia szpitalnego (od 3. do 100. dnia pobytu), doraźnej pomocy lekarskiej i ambulatoryjnej, a także zabiegów i operacji – z wyłączeniem operacji plastycznych. Z umowy ubezpieczenia „NNW rowerzysty” mogą też zostać zwrócone koszty: badań zleconych przez lekarza, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych oraz transportu osoby ubezpieczonej z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. A także wypłacone świadczenie z tytułu śmierci.

Pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia można uzyskać u naszych agentów lub w placówkach terenowych TUW „TUW”, których adresy znajdują się na stronie głównej Towarzystwa.

Szczegóły oferty >>

Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content