Agrocasko

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
X [Twitter]
WhatsApp
Email

Agrocasco – ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego

Pakiet Agrocasco – ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego

Czasy kiedy polska wieś kojarzyła się z brakiem postępu i zacofaniem technologicznym dawno i bezpowrotnie minęły. Mechanizacja i automatyzacja prac są obecnie nieodłącznymi elementami współczesnego rolnictwa. Wysłużone Ursusy i Bizony zostały zastąpione przez warte setki tysięcy złotych nowoczesne i wydajne maszyny. Wraz z rozbudową parków maszynowych rosną też   oczekiwania rolników wobec produktów ubezpieczeniowych zapewniających ochronę sprzętu rolniczego.

Trzy warianty bezpieczeństwa

Ofertę dostosowaną do indywidualnych wymagań i potrzeb rolników posiada Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które proponuje pakiet ubezpieczeniowy Agrocasco. Sprzęt rolniczy może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w jednym z trzech wariantów (MINI, STANDARD oraz SUPER), dopasowanych do różnych potrzeb klienta. Dodatkowo, w ramach pakietu znalazły się także ubezpieczenia: szyb sprzętu rolniczego, następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów i pasażerów sprzętu rolniczego, ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej  z tytułu międzysąsiedzkich usług maszynowych.

Ochrona nie tylko dla nowych maszyn

Ubezpieczenie Agrocasco w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” trafia nie tylko w potrzeby klientów poszukujących kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu nowego, ale także dla maszyn, które lata świetności mają już za sobą.

W wariancie MINI, w cenie bardzo atrakcyjnie skalkulowanej składki ubezpieczeniowej, sprzęt rolniczy zostaje objęty ochroną przed zdarzeniami losowymi (tj.: pożar, powódź, upadek drzew lub masztów, zapadanie lub osuwanie się ziemi), występującymi relatywnie rzadko, ale za to często skutkującymi poważnymi zniszczeniami. W wariancie tym nie występują ograniczenia wiekowe dotyczące sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia, a czynności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

All Risks w STANDARDZIE

Wariant STANDARD zapewnia ubezpieczenie w formule All Risks (wszystkie ryzyka), dzięki czemu w zakresie ubezpieczenia mieszczą się wszystkie najczęściej występujące w sprzęcie rolniczym rodzaje szkód, w tym spowodowane kradzieżą lub usiłowaniem kradzieży. W ostatnich latach bowiem łupem złodziei coraz częściej stają się już nie tylko luksusowe samochody, a także drogie ciągniki czy maszyny rolnicze.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty holowania lub transportu oraz wartość płodów rolnych, zniszczonych wskutek szkody powstałej podczas transportu ubezpieczonym sprzętem rolniczym. Jeśli okres eksploatacji sprzętu rolniczego w dniu powstania szkody nie będzie przekraczał 15 lat, odszkodowanie będzie przysługiwać także za szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się do wnętrza sprzętu rolniczego ciała obcego lub uszkodzeniem go przez gryzonie, np. przegryzieniem przez kuny wiązek elektrycznych. A także za uszkodzenie ogumienia, które powstało bez jednoczesnego uszkodzenia innych części sprzętu rolniczego.

Ochrona dla wymagających

Wariant SUPER jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy poszukują produktu ubezpieczeniowego zapewniającego najwyższy poziom ochrony. Wyróżnia go brak jakichkolwiek franszyz i udziałów własnych w szkodzie. W tym wariancie zakres ochrony ubezpieczeniowej dostępny w wariancie STANDARD został rozszerzony o uszkodzenia szyb sprzętu rolniczego, powstałe bez jednoczesnego uszkodzenia innych części tego sprzętu, a także o koszty wynajęcia zastępczych maszyn rolniczych. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia klient ma zagwarantowaną stałą sumę ubezpieczenia, a w przypadku powstania szkód częściowych – zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia oraz zniesienie amortyzacji części, aż do przekroczenia przez sprzęt rolniczy wieku 15 lat. Limity odpowiedzialności mające zastosowanie w wariancie SUPER należą do najwyższych na rynku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zachęca do skorzystania z oferty Agrocasco. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.tuw.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia jednostek terenowych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” lub skontaktowania się z naszymi agentami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze optymalnego wariantu ubezpieczenia.

 

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  02-793 Warszawa, ul. Raabego 13”.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zamów kontakt z przedstawicielem ubezpieczeniowym TUW
Dziękujemy, formularz został przesłany.
Przedstawiciel ubezpieczeniowy TUW skontaktuje się z Państwem niebawem.
Skip to content